تعمیرات انواع جک با برندهای (faac-fadini-protoco-bft-life-v2-zomer,...) توسط تکنسین کارازموده                 جک پارکینگ 222