زمانی که درب اتوماتیک شیشه ای را روشن می کنیم درب به صورت آرام شروع به باز و بسته شدن می کند. کنترل باکس با این کار توسط ان کدر محاسبه می کند که درب شیشه ای اتوماتیک چه اندازه باز و چه اندازه بسته شود. بر روی تسمه برآمدگی هایی وجود دارد که به آن دندانه تایم می گویند.
این دندانه ها رابطه مستقیم با سوراخهای موجود روی ان کدر دارد. ، به این صورت که کنترل باکس تعداد دندانه های تایم را موقع باز و بسته شدن اولیه دستگاه که اصطلاحاً set یا learn نامیده می شود را شمارش می کند و این تعداد تایم را بر روی یک E2EPROM ذخیره می کند .

بعد از انجام عملیات learn هربار که درب اتوماتیک شیشه ای باز و بسته می شود از این عدد ذخیره شده استفاده می کند.

اتصال موتور به مرکز : موتورهای ریلی FARAZ(H) درای سه الی چهار سیم می باشند . سیم های موتور غالبا دارای رنگ هایی به شکل زیر هستند که باید مطابق شکل با خازن موازی نمود و به ترمینال موتور در مرکز کنترل متصل شوند . نحوه یسم بندی میکرو سوئیج محدود کننده . تین میکرو سوئیچ جهت تعریف حد باز و بسته شدن در به کار می رود که مطابق شکل سیم مشترک را به ترمینال 8 و سیم  LS     بستن را به ترمینال و سیم LS باز کردن را به ترمینال 6 وصل کنید . اگر از سوئیچ محدود کننده استفاده نمی کنید باید به وسیله 2 عدد جمپر ترمینال های 5 و 6 را به ترمینال  8 متصل کنید  نصب بدون میکرو و سوئیچ محدود کنندهف وتجه داشته باشید سیم چهار موتر که سیم زرد رنگ است . سیم ارت ، جهت محافظ از برق گرفتگی استفاده می شود که در صورت نیاز به یکی از کانتکورهای CON 10CON12. CON11. روی برد .مرکز Q60/1SA وصل گردد. در کل اگر موتجه شدید موتور خلاف جهتی که باید ، حرکت می کند کافی است جای سیم های سیاه و قهوه ای را عوض کگیند تا جهت حرکت عرض شود .