نابکو nabco یک برندژاپنی  و عرضه کننده اپراتور درب شیشه ای مباشد

این برند برای اولین بار توسط شرکت اچیلان در وارد ایران شد ودر بسیاری

از شرکتها و ارگانها به خدمت گرفته شد از این رو آوا در پس از برچیده

شدن آچیلان در شروع به خدمات دهی به دارندگان این سیستمها نمود

تعمیرات کنترل باکس-موتور- چشم-کلید-قفل-ریموت-هنگر وترانس نابکو                                   نابکو(nabco) nabco