اریکسن درب اتوماتیک شیشه ای است المانی وبسیار پیشرفته دارای منوی تنظیمات بسیار گسترده برای کارایی های متفاوت طراحی شده است گروه صنعتی اوا درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن را به صورت کامل تعمیر مینمایید تعمیر موتور درب اتوماتیک اریکسن  تعمیر کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن تعمیر کلید چشم هرز گرد درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن فولی سر موتور درب اوماتیک اریکسن موجود است تسمه فابریک درب اتوماتیک اریکسن موجود است تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن در شهریار رباط کریم

اسلامشهر تهران ساوه  تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن در مازندران ساری نوشهر چالوس رامسر رشه استارا نمک ابرود متل قو تعمیرات درب شیشه ای برقی اریکسن المان نکات بسیار زیادی دارد ۱۵۰ پارامتر تنضیمی دارد که اوادر انهارا بسیار خوب فرا گرفته است برای ورود به ستینگهای درب برقی شیشه ای باید دکمه زرد و ابی را با هم نگه داشت عددی روی سون سگمنت ظاهر میشود که نشانگر حالات درب اتوماتیک ما است