چگونگی انتخاب به ترین درب اتوماتیک ریلی برای پارکینگ:

درب ریلی برای مکان هایی استفاده می شود که به تمام فضا های ورودی پارکینگ احتیاج دارند و یا تازه درد به قدری بزرگ و سنگین باشد که استفاده از مدل های دیگر مانند درب پارکینگ لنگه ای، زیر سقفی یا زیرسطحی مقرون به صرفه نباشد. از این درب بازکن ریلی میتوان در پارکینگ های مسقف و باز نمود، زیرا که باز و بسته شدن این درب اتوماتیک کم صدا است و برای ساکنین مجتمع آلودگی صوتی ایجاد نمی کند. در کشور ما بیشتر از درب ریلی در مکان های صنعتی مانند کارخانه ها و انبار ها استفاده و نصب می شود. امروزه نیز استفاده از درب کشویی و درب بازکن های ریلی به دلیل کم صدا بودن و زیبایی و همچنین کم جا بودن آن در مجتمع های مسکونی و تجاری نیز رو به افزایش است از محدودیت های درب های ریلی می توان به سرعت پایین آن هنگام باز و بسته شدن درب و الزام داشتن فضای آزاد معادل اندازه خود در در سمت چپ و راست آن می توان اشاره کرد. درب باز کن اتوماتیک متناسب با درب ریلی در کل تنوع خاصی ندارند و همگی به یک صورت کار می کنند معمولا موتورگیربکس را در بالا یا پایین انت های درب قرار میدهد حرکت چرخ دنده ای را به حرکت در می آورد و درب عقب و جلو حرکت خواهد کرد.

درب های اتوماتیک ریلی

مراحل نصب درب ریلی:

انتخاب محل مناسب موتور، که در انت های لنگه متحرک، جهت باز شدن لنگه متحرک، در چپ یا راست قرار می گیرد.

زیرسازی موتور، زیر سازی بتن ریزی و همچنین قرار دادن بلیت به صورت فراز و مماس با سطح زمین انجام می دهیم.

نکته

به دلیل اینکه تن ها راه ورود سیم ها به موتور از داخل پلیت می باشد لذا در مرحله بتن ریزی و زیرسازی باید کل لوله کشی مناسب انجام گردد.