قیمت لابل، قیمت اریکسن، قیمت کابا، قیمت راهبند، قیمت جک پارکینگ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای (درب اتوماتیک شیشه ای)

1-  درب شیشه ای اتوماتیک لابل مدل اولوس 90  LABEL EVOLUS برای همکار ومصرف کننده

لابل 150-90 موتور دانکر 100w-40v دوعدد چشم acossis پرده ای، کلید تعیین وضعیت هفت حالته دیجیتال وکنترل باکس فابریک لابلودارای تسمه (مگادین اسپانیا) وقطعات مکانیکی وارداتی ودارای سه سال گارانتی معتبر  
75/000/000

2- I.GATE

موتور دانکر 100w-24v دارای چشم زنسیف وکلید تعیین وضعیت هفت حالته هم به صورت دیجیتال وهم ریموت دار ،تسمه مگادین ( مکانیک ایرانی ) ودارای سه سال گارانتی معتبردرب اتوماتیک شیشه ای
88/000/000

3- لابل مارولوس85

دارای موتور100w-24v، دوعدد چشم رادار سیلور و کنترل باکس marol ودو عدد ریموت ومکانیک ایرانی دارای یکسال گارانتی معتبر
 55/000/000


 4 - درب اتوماتیک شیشه ای کابا سوئیس KABA مدلSLA جهت مصرف کننده و همکار          120/000/000
 5 - درب اتوماتیک شیشه ای بتا BETA چین جهت مصرف کننده و همکار                               42/000/000
 6 - درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوئیس RECORD  مدل 20200 جهت مصرف کننده وهمکار         استعلام
 7 - درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوئیس RECORD مدل 2021 جهت مصرف کننده و همکار           استعلام        
 8 - درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوئیس RECORD مدل16 جهت مصرف کننده و همکار                استعلام      
 9 - درب اتوماتیک شیشه ای تورمکس   TORMAX سوئیس  جهت مصرف کننده وهمکار                    استعلام
10 - درب اتوماتیک شیشه ای کابا سوئیس KABA مدل SLX  جهت مصرف کننده و همکار                   استعلام
11 - درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن سوئیس  ERICHSEN جهت همکار و مصرف کننده                  استعلام
12 - درب اتوماتیک شیشه ای نابکو NABCO  زاپن جهت مصرف کننده و همکار                                 استعلام          
13 - درب اتوماتیک شیشه ای بی اف تی المان BFT جهت مصرف کننده و همکار                            استعلام         
14 - درب اتوماتیک شیشه ای رویال کره ROYAL جهت مصرف کننده و همکار                                  استعلام                       
15 - درب اتوماتیک شیشه ای دی اند جی کره D AND G  جهت مصرف کننده و همکار                     استعلام           
16 - درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس المان HALUX جهت مصرف کننده و همکار                           استعلام                      
17 - درب اتوماتیک شیشه ای بوکامو المان مدل S-100 جهت مصرف کننده و همکار                         استعلام
18 - درب اتوماتیک شیشه ای هانسبورگ چین مکانیک سوئیس جهت مصرف کننده و همکار             استعلام
19 - درب اتوماتیک شیشه ای درتکس  DORTEX تایوان جهت مصرف کننده و همکار                        استعلام
20 - درب اتوماتیک شیشه ای گردان BOON DEAMM  اماده به نصب                                              توافقی      
21 - درب اتوماتیک شیشه ای  سویینگ مخصوص درب لولا دار جهت مصرف کننده و همکار               استعلام
22 - درب اتوماتیک شیشه ای فلدینگ یا اتوبوسی رکورد سوئیس جهت مصرف کننده و همکار          استعلام
23 - درب اتوماتیک شیشه ای لابل مارول 75 MARVEL جهت مصرف کننده و همکار                        استعلام
24 - درب اتوماتیک شیشه ای دور ما با مدل های ST ،SST جهت مصرف کننده و همکار                  استعلام 
25 - درب اتوماتیک شیشه ای اسکای sky جهت مصرف کننده و همکار  در تبریز                            استعلام   
26 - درب اتوماتیک شیشه ای اریکا erika جهت مصرف کننده و همکار در هرمزگان                          استعلام
27 - درب اتوماتیک شیشه ای سسامو ایتالیا جهت مصرف کننده و همکار در عراق                         استعلام                   
28 - درب اتوماتیک شیشه ای وید مولر جهت مصرف کننده و همکار در پاکستان                             استعلام                       
29 - درب اتوماتیک شیشه ای بیم چین جهت مصرف کننده و همکار در مازندران                             استعلام                    
30 - درب اتوماتیک شیشه ای فک المان جهت مصرف کننده و همکار در گیلان                               استعلام              
31 - درب اتوماتیک شیشه ای بارزانته چین جهت مصرف کننده و همکار  در بیرجند                         استعلام
32 - درب اتوماتیک شیشه ای اوریسر المان باموتور پله ای  جهت مصرف کننده و همکار  در تبریز       استعلام
33 - درب اتوماتیک شیشه ای کوماکسو زاپن جهت مصرف کننده و همکار در اردبیل                        استعلام              
34 - درب اتوماتیک شیشه ای هوبرت المان جهت مصرف کننده و همکار در اصفهان                        استعلام                
35 - درب اتوماتیک شیشه ای گریزلی چین جهت مصرف کننده و همکار در شیراز                          استعلام
36 - درب اتوماتیک شیشه ای پد pad چین جهت مصرف کننده و همکار در اهواز                            استعلام
37 - درب اتوماتیک شیشه ای گزه چین جهت مصرف کننده و همکار در سیستان                           استعلام

لیست قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

قیمت لابل، قیمت اریکسن، قیمت کابا، قیمت راهبند، قیمت جک پارکینگ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای (درب اتوماتیک شیشه ای)

درب شیشه ای اتوماتیک لابل مدل اولوس 90 LABEL EVOLUS برای همکار ومصرف کننده

لابل 150 - 90 موتور دانکر 100w - 40v دوعدد چشم acossis پرده ای، کلید تعیین وضعیت هفت حالته دیجیتال وکنترل باکس فابریک لابلودارای تسمه (مگادین اسپانیا) وقطعات مکانیکی وارداتی ودارای سه سال گارانتی معتبر 75/000/000

I. GATE

موتور دانکر 100w - 24v دارای چشم زنسیف وکلید تعیین وضعیت هفت حالته هم به صورت دیجیتال وهم ریموت دار، تسمه مگادین (مکانیک ایرانی) ودارای سه سال گارانتی معتبر 65/000/000

لابل مارولوس85

دارای موتور100w - 24v، دوعدد چشم رادار سیلوروکنترل باکس marol ودو عدد ریموت ومکانیک ایرانی دارای یکسال گارانتی معتبر 55/000/000

 •  درب اتوماتیک شیشه ای کابا سوییس KABA مدلSLA جهت مصرف کننده و همکار 120/000/000
 •  درب اتوماتیک شیشه ای بتا BETAچین جهت مصرف کننده و همکار 420/000/000
 •  درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوییس RECORD مدل 20200 جهت مصرف کننده وهمکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوییس RECORD مدل 2021 جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوییس RECORD مدل16جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 • درب اتوماتیک شیشه ای تورمکس TORMAXسوییس جهت مصرف کننده وهمکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای کابا سوییس KABA مدلSLX جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 • درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن سوییس ERICHSEN جهت همکار و مصرف کننده استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای نابکو NABCO زاپن جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای بی اف تی المان BFT جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای رویال کره ROYAL جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای دی اند جی کره D AND G جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس المان HALUX جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای بوکامو المان مدل S - 100 جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای هانسبورگ چین مکانیک سوییس جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای درتکس DORTEX تایوان جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای گردان BOON DEAMM اماده به نصب توافقی
 •  درب اتوماتیک شیشه ای سویینگ مخصوص درب لولا دار جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای فلدینگ یا اتوبوسی رکورد سوییس جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای لابل مارول 75 MARVEL جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای دور ما با مدل های ST، SST جهت مصرف کننده و همکار استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای اسکای sky جهت مصرف کننده و همکار در تبریز استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای اریکا erikaجهت مصرف کننده و همکار در هرمزگان استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای سسامو ایتالیا جهت مصرف کننده و همکار در عراق استعلام
 • درب اتوماتیک شیشه ای وید مولر جهت مصرف کننده و همکار در پاکستان استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای بیم چین جهت مصرف کننده و همکار در مازندران استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای فک المان جهت مصرف کننده و همکار در گیلان استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای بارزانته چین جهت مصرف کننده و همکار در بیرجند استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای اوریسر المان باموتور پله ای جهت مصرف کننده و همکار در تبریز استعلام
 • درب اتوماتیک شیشه ای کوماکسو زاپن جهت مصرف کننده و همکار در اردبیل استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای هوبرت المان جهت مصرف کننده و همکار در اصفهان استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای گریزلی چین جهت مصرف کننده و همکار در شیراز استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای پد pad چین جهت مصرف کننده و همکار در اهواز استعلام
 •  درب اتوماتیک شیشه ای گزه چین جهت مصرف کننده و همکار در سیستان استعلام

 درب اتوماتیک شیشه ای کی تی اچ چین سبک جهت مصرف کننده و همکار در افغانستان استعلام

درب اتوماتیک شیشه ای، قیمت لوازم یدکی درب اتوماتیک شیشه ای درتهران، شیراز، تبریز، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان، مشهد، بیرجند، بجنورد، اصفهان، یزد، کرمان، بندر عباس، بوشهر و دبی

نصب درب اتوماتیک شیشه ای

 1.  موتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 90 دانکر موتور dunkermotor مدل 6325 در ایلام استعلام
 2. موتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 90 دانکر موتور dunkermotor مدل 6355 100وات استعلام
 3.  کنترل باکس درب شیشه ای لابل 75 و 90 با گارانتی یک ساله استعلام
 4.  هرز گرد درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75و90 در ساوه استعلام
 5. چشم رادار درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75و90 در کرمانشاه استعلام
 6.  کلید 5 حالته درب اتوماتیک شیشه ای لابل انالوگ در کرمان استعلام
 7.  درب اتوماتیک شیشه ای لابل label 90 75 در ترکیه چین و دبی ایتالیا استعلام
 8.  درب اتوماتیک شیشه ای، ریل وکاور هنگر لابل 75 و90 در سمنان استعلام
 9.  فولی سرموتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 و90 evolus marvel در رشت استعلام
 10.  تسمه فابریک درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 و90 در چابهار هر متر طول استعلام
 11.  قفل ایرانی درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75و90 استعلام
 12.  قفل فابریک درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 و90 استعلام
 13.  باطری فابریک درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75و90 در کیش استعلام
 14.  موتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 مارول marvel با گارانتی وبدون گارانتی در بیجار استعلام
 15.  چرخدنده تفلونی موتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75و 90 دست ساز و فابریک استعلام
 16.  هسته موتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 و 90 مارول واولوس استعلام
 17.  انکودر موتور درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 و 90 marvel and evolus ا استعلام
 18.  برد درب اتوماتیک شیشه ای ام اس وان ms1 ا استعلام
 19. چشم لای  درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75 و 90 استعلام
 20.  موتور درب اتوماتیک شیشه ای موشن استعلام
 21.  کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای موشن کره استعلام
 22.  چشم رادار درب اتوماتیک شیشه ای چینی در بازار تهران استعلام
 23.  چشم رادار عقابی درب اتوماتیک شیشه ای بی ای ا در بازار استعلام
 24.  برد کانکتور درب اتوماتیک شیشه ای کی تی اچ چین استعلام
 25.  فولی سر موتور درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن و تورمکس استعلام
 26. فولی سر موتور درب اتوماتیک شیشه ای نابکو زاپن استعلام
 27. هنگر فابریک درب اتوماتیک شیشه ای لابل 75و90 استعلام
 28.  موتور فابریک درب اتوماتیک شیشه ای اریکسن وتورمکس استعلام
 29.  کلید 5 حالته درب اتوماتیک شیشه ای تورمکس واریکسن استعلام
 30.  هنگر فابریک درب اتوماتیک شیشه ای تورمکس واریکسن استعلام
 31. تسمه فابریم المانی 5ام درب اتوماتیک شیشه ای تورمکس واریکسن هر متر طول استعلام
 32.  کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای نابکو استعلام
 33.  موتور استوک درب اتوماتیک شیشه ای نابکو استعلام
 34.  موتور استوک درب اتوماتیک شیشه ای رکورد 16 و17 استعلام
 35.  موتور استوک درب اتوماتیک شیشه ای موشن در اصفهان استعلام
 36.  کنترل باکس استوک درب شیشه ای رکورد 16و17 با گارانتی استعلام
 37.  هنگر فابریک درب اتوماتیک شیشه ای رکورد 16و17 استعلام
 38.  کلید 6 حالته دیجیتال درب شیشه ای اتوماتیک رکورد 16و17 استعلام
 39.  کلید 5 حالته انالوگ درب اتوماتیک شیشه ای رکورد 16و17 استعلام
 40.  جعبه برق استوک درب اتوماتیک شیشه ای رکورد 16 استعلام
 41.  تسمه فابریک درب اتوماتیک شیشه ای رکورد 16و17 هر متر طول استعلام
 42.  فولی تایم موتور درب اتوماتیک شیشه ای دورما دست ساز با گارانتی کاملا ابکاری شده استعلام
 43.  موتور استوک درب اتوماتیک شیشه ای دورما با یک سال کارانتی بازسازی شده استعلام
 44.  کلید استوک درب اتوماتیک شیشه ای دورما با گارانتی استعلام
 45.  ریسیور با دو عدد ریموت فابریک درب اتوماتیک شیشه ای مناسب تمامی برند ها استعلام
 46. موتور استوک درب اتوماتیک شیشه ای کی تی اچ با گارانتی یک ساله استعلام
 47. هنگر درب اتوماتیک شیشه ای چینی استعلام
 48.  کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای اسمارت چین استعلام
 49.  کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای بارزانته چین استعلام
 50.  موتور درب اتوماتیک شیشه ای بارزانته چین استعلام
 51.  موتور درب اتوماتیک شیشه ای گزه چین با گارانتی یک ساله استعلام
 52.  موتور درب اتوماتیک شیشه ای کابا اس ال ا سوییس با گارانتی 5 ساله استعلام
 53.  کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای کابا اس ال آ سوییس با 3 سال گارانتی استعلام
 54. سازه کامل درب اتوماتیک شیشه ای کرو (نیم گرد) شامل ریل. کاور. هرزگرد. تسمه. فریم. شیشه و نصب در تهران استعلام
 55.  کلید دیجیتال درب اتوماتیک شیشه ای کابا سوییس با 1 سال گارانتی استعلام
 56.  قفل وباطری فابریک درب اتوماتیک شیشه ای کابا سوییس با گارانتی استعلام
 57.  تسمه فابریک درب اوماتیک شیشه ای کابا با 5سال گارانتی هر متر طول استعلام
 58.  چشم رادار اکسز 2 درب اتوماتیک شیشه ای تورمکس واریکسن المان با گارانتی استعلام
 59.  چشم رادار اتونیکس کره جهت درب اتوماتیک شیشه ای با 2 سال گارانتی استعلام
 60. فریم درب اتوماتیک شیشه ای با رنگ کوره ای درسه رنگ سفید. نقره ای. کرم هرلت با اجرت استعلام
 61.  فریم درب اتوماتیک شیشه ای باسطح انادایز در 6 رنگ زیبا هر لت با اجرت استعلام
 62. نصب درب اتوماتیک شیشه ای در تهران بر ای همکار استعلام
 63.  نصب درب اتوماتیک شیشه ای درشهرستان علاوه برهزینه ایاب وذهاب هوایی + هتل + خورد و خوراک استعلام
 64.  هنگر درب اتوماتیک شیشه ای موشن کره استعلام
 65.  ریموت ریسیور درب اتوماتیک شیشه ای موشن کره فابریک استعلام
 66.  مات سنسور درب اتوماتیک شیشه ای موشن کره استعلام
 67. چشم خطی مادون درب اتوماتیک شیشه ای بی ای آ بلزیک استعلام
 68. کلید 5 حالته درب اتوماتیک شیشه ای نابکو زاپن استعلام
لیست قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای، قیمت ادوات کرکره برقی اتوماتیک در تهران. تبریز. اراک. مشهد. خراسان. رشت. مازندران. گیلان. اصفهان. یزد. شیراز. چین ترکیه. دبی. خوزستان کرج البرز قزوین زنجان

 1. اسلت الومینیوم کرکره برقی هر کیلو گرم با رنگ کوره ای سفید ضایعاتی استعلام
 2.  اسلت فولاد منیزیم فوم دار کرکره برقی هر متر طول ساخت کشور ترکیه استعلام
 3.  شافت 8 ضلعی کرکره برقی گالوانیزه با ورق 8دهم هر متر طول استعلام
 4. اند کپ 8 ضلعی همراه با بلبرینگ یو سی اف 204 استعلام
 5.  پلیت لیزری 25 * 25 باورق 4 میل کرکره برقی هر جفت استعلام
 6.  ریسیور وریموت کرکره برقی با برند بتا با یک سال گارانتی 4کانال و فول کانال استعلام
 7.  موتور توبولار از 60 نیوتون تا 140 نیوتون برای کرکره برقی حدود استعلام
 8. ریل الومینیومی کرکره برقی همراه با مویی 20 میل هر متر طول استعلام
 9.  جا قفلی استیل کرکره برقی هر جفت استعلام
 10.  موتور ساید 300کیلویی ای سی کرکره برقی با ریسیور وپلیت و دو عدد ریموت کلیه برند های بازار تهران استعلام
 11.  موتور ساید 300 کیلویی باطری دار چینی برای کرکره برقی استعلام
 12.  چاپ روی کرکره برقی 5 رنگ هر متر مربع استعلام
 13.  نصب کرکره برقی هر متر مربع در تهران استعلام
 14.  موتور برس دستگاه کف شور ابراهیم استوک استعلام
 15.  موتور استوک درب اتوماتیک شیشه ای لابل اولوس 90 با یکسال گارانتی استعلام.

قیمت درب اتوماتیک در عسلویه، قیمت درب شیشه ای اتوماتیک در ماهشهر، قیمت درب شیشه ای برقی جهت پالایشگاه، درب اتوماتیک شیشه ای قیمت درب اتوماتیک، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای، قیمت درب شیشه ای برقی قیمت درب شیشه ای کشویی، قیمت جک پارکینگ قیمت اپراتور کابا، قیمت اپراتور لابل، قیمت درب اتوماتیک پارکینگی، قیمت درب شیشه ای برقی در قشم، درب اتوماتیک شیشه ای ریموتی، قیمت درب اتوماتیک چینی، قیمت درب اتوماتیک ایتالیایی، قیمت درب اتوماتیک ترکیه، قیمت درب، قیمت در ریموتی قیمت ریموت یدک، قیمت گاوصندوق اتوماتیک ویترینی، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای وزنه ای، قیمت موتور dc 24، درب اتوماتیک شیشه ای: درب اتوماتیک شیشه ای.

لیست قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای ریموت دار:

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای حس گر (مادون قرمز).

درب اتوماتیک شیشه ای جک دار

درب اتوماتیک شیشه ای به دو دسته تقسیم می شود:

1. درب اتوماتیک شیشه ای دستی.

2. درب اتوماتیک شیشه ای ساده

درب اتوماتیک شیشه ای:

این دسته درب اتومایک شیشه ای هر کدام زیر مجموعه و توضیحی دارند درب های اتوماتیک شیشه ای از مقاومت و امنیتی و غیره برخودار هستند و در صورت خراب شدن به آسانی تعمیر میشوند درب اتوماتیک شیشه ای مزیت های خوبی هستند.

انواع درب اتوماتیک شیشه ای:

1. درب اتوماتیک شیشه ای کشویی

2. درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی

3. درب اتوماتیک شیشه ای گردان

4. درب اتوماتیک شیشه ای گرد

درب اتوماتیک شیشه ای را با توجه به مکان های مناسب ازریابی میکنند و بعد طراحی و نصب میشود امروزه از درب اتوماتیک شیشه ای بسیار زیاد استفاده می کنند در مکان های مختلف و پرکاربرد هستند.

نکته خیلی مثبت درب اتوماتیک شیشه ای این است:

استفاده درب های اتوماتیک شیشه ای می توان به زیبایی، باز و بسته شدن نرم و بی صدا، و همینطور کاهش مصرف انرژی و امنیت بالایی برخودار هستند. درب اتوماتیک شیشه ای به علت داشتن وسیع محصولات از انعطاف بالایی برخوردار هستند، به همین دلیل برای هر وضعیت و موقعیت ساختمانی قابل استفاده هستند.

تصور کنید که از کار افتادن درب های اتوماتیک در زمان قطع برق مشکلی بزرگ برای این نوع درب ها باشد. در صورتی که چنین نیست، درب های اتوماتیک می توانند مجهز به یک باتری بک آپ شوند. این باتری ها پس از ورود جریان برق به ساختمان به صورت اتوماتیک شارژ و قابل استفاده مجدد می شوند.

از آنجایی که در زمان عبور از درب های اتوماتیک نیازی به باز و بسته کردن درب به صورت دستی نیست، این نوع درب ها جهت استفاده افراد مسن و ناتوان و بسیار زیاد استفاده در ورودی آزمایشگاه ها و مکان های استریل بسیار کاربرد دارد.

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای پایین تری نسبت به درب های لولایی و مکانیکی دارد، همچنین نیازی به فضای خالی پشت درب نیست به اضافه اینکه می توان با مجهز نمودن درب با سیستم های کنترل تردد، برای ورود و خروج افراد مجوز تعیین کرد.

درب اتوماتیک شیشه ای بیشتر در مکان های عمومی استفاده میکنند.

نصب درب اتوماتیک:

درب اتوماتیک شیشه ای از جنس آلمینوم است. درب اتوماتیک شیشه ای پرکاربردتر شدند درب اتوماتیک به صورت اتوماتیک باز و بسته میشوند. دری اتوماتیک شیشه ای انواع مختلفی دارند. این درب اتوماتیک کشویی و تلسکوپی، شیشه ایی میتوان نام برد.

درب های اتوماتیک شیشه ای، مدرن ترین درب های اتوماتیک به شمار می رود و جنبه کاربردی دارد.

درب های اتوماتیک شیشه ای همان طور که معلوم است در مکان های عمومی به کار می رود مثل: داروخانه، هتل ها، بیمارستان ها و سازمان های دولتی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. عملکرد درب اتوماتیک شیشه ای توسط یک برد الکتریکی کنترل می شود، و حضور مردم از طریق برد الکتریکی تشخیص داداه میشود و درب اتوماتیک شیشه ایی باز و بسته میشوند درب اتوماتیک شیشه ای از نظر نصب به نوع های گوناگونی تقسیم میشوند

در انتخاب درب شیشه ای سه عوامل تعیین کننده هستند

درب اتوماتیک شیشه ای

راهنمایی عملی:

بخش های زیر موارد کلی طراحی تمامی سیستم های درب اتوماتیک شیشه ای را پوشش می دهد.

طراحی:

اندازه و پیکربندی در باید با فضا و چیدمان اشیا اطراف متناسب باشد.

برای مثل:

- فضای کافی  در  دو طرف در و متناسب

- در ها باید به وضوح از مسیر های دسترسی در هر دو طرف مقابل رویت باشند.

- از نصب درب اتوماتیک در سطوح شیب دار باید خوداری شود.

- جانمایی در ها باید متناسب با تعداد عابرین مورد نظر گیرد

- در مسیر های دسترسی نباید هیچ گونه موانع خود شامل دو دسته دایمی مثل نرده ها، تیرها، نیمکت ها، و موقت مثل تابلو های اعلانات می باشد.، وجود دارد

- در نزدیکی در نباید مسیر عبور متقاطع وجود داشته باشد.

- یک طرفه بودن درب اتوماتیک شیشه ای، باید با علایم واضح مشخص شود.

در استاندارد bs 830: 2001 آیین نامه، نصب، بهره برداری ایمن و تعمیر و نگهداری سیستم درب های اتوماتیک با هدف ایمنی و جلوگیری از حوادث برای سازندگان، تولید کنندهگان، نصابان، ساکنان و مالکان آمده است.

سیستم درب های اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک، در قسمت طراحی در های داخلی مجهز به تجهیزات بستن خودکارآمده است.

درب های شیشه اتوماتیک:

این نوع درب های از یک یا 2 لت متحرک که به صورت افقی حرکت میکنند، تشکیل شده است و مناسب برای فروشگاه ها و ساختمان های اداری، تجاری می باشد. برای باز و بسته کردن انواع مختلف درب ها سیستم هایی با مکانیزم های متفاوت طراحی شده است ولی اکثر سیستم ها از نوع الکترومکانیکی می باشند.

خروج اضطراری:

درب های اتوماتیک شیشه ای، در صورتی می توانند در مسیر های خروج اضطراری به کار روند که با یکی از سیستم های زیر همراه باشند:

- تجهیزاتی دستی که بتواند در راه جهت فرار باز کنند.

- اتصال به سیستم اطفا حریق و سیستم های پایش برای باز کردن درب اتوماتیک شیشه ای، درب اتوماتیک در هنگام قطع برق یا آتش سوزی.

درب های فراز معمولا به نیروی زیادی برای باز کردن نیاز دارندکه مطابق استاندارد نباید از 220 نیوتن بیشتر باشد (البته این نیرو برای افراد معلول وضعیف مشکل ساز خواهد بود) این نیرو بستگی به جنس و چهار چوب درب اتوماتیک (خصوصا کشویی یا تاشو) دارد و از این مقدار کمتر نمیشوند.

بنابراین ضروری است که سکنه و مدیران ساختمان ساز و کار های مکفی و مناسب برای تخلیه تمامی کاربران ساختمان در نظر بگیرند.

درهای بادبزنی اتوماتیک که به صورت معمول باز می شوند را می توان طوری تنظیم نمود که در مسیر فرار با استفاده از تجهیزات مناسب باز شوند.

اطمینان از وجود راه های کافی برای خروج بی خطر تمامی سکنه برعهده ساکنین ساختمان می باشد.

این بخش از مبحث مربوط به طراحی، نصب و ایمنی انواع درب های اتوماتیک شیشه ای، درب های اتوماتیک کشویی، درب اتوماتیک بادبزنی دو تکه، درب اتوماتیک وزنه ای و بادبزنی سریع بازشو و درهان را پوشش می دهد.

درب های اتوماتیک به روش های مختلفی قابل ارایه هستند درب های اتوماتیک شیشه ای در مکان های مختلف قابل استفاده هستند و بسیار در اماکن های مختلفی به کار می رود تعداد از استاندارد های انگلیس مربوط به طراحی، نصب و بهره مندی از سیستم های درب هاهی اتوماتیک می شود که متناسب ترین آن ها عبارتند از:

آیین نامه ایمنی در های برقی برای عابرین پیاده.

بخش یک: عمومی

بخش دوم: درهای کشویی صاف و هلالی و درهای تاشو، کشویی و منشوری.

بخش چهار: درهای بادبزنی (سریع بازشو)

بخش پنج: درهای گردان

برای نصب سیستم های اتوماتیک، درهای ورودی برقی است، هدف از این قوانین عبارت اند از:

- فراهم نمودن ورودی قابل دسترس به ساختمان قدیمی یا نوساز.

به حداقل رساندن خطر حین ورود به ساختمان. برای قابل دسترس بودن ورودی، قوانینی از قرار زیر وضع شده اند چنانچه لازم باشد در به صورت خودکار بسته شود یا برای باز کردن آن بیروی بیشتر از 20 نیوتن به لبه آن لازم باشد از سیستم باز و بسته کردن برقی استفاده نمود.

درهای ورودی برقی باید الزمات، آیین نامه را به همراه موارد زیر بر آورده نمایند

- حسگر های اتوماتیک برای کنترل حرکت درهای اتوماتیک

- تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از بسته شدن ناگهانی در به روی فردی که درآستانه آن قرار دارد.

- مکانیزم برق اضطرای در صورت قطعی برق

- تعبیه کنترل کننده مناسب و قابل دسترس

تمامی این موارد به صورت مفصل در بخش های راهنمایی کاربردی در مباحث های بعدی به کار می رود.

ارایه طیف گسترده ای از کارایی درب های اتوماتیک و ویژگی آنها:

درب های اتوماتیک انتخاب هوشمندانه ای برای فروشگاه ها و مراکز کسب و تجارت شما می باشند. با نصب این درب ها باعث ایجاد این تفکر در ذهن مشتریان خود می شوید که به رفاه آن ها توجه کافی دارید. استفاده از درب های اتوماتیک راحتی را برای تمام افراد به ویژه والدین و کودکان، افراد سالمند، معلول فراهم می کند درب های شیشه ای اتوماتیک که انتخابی ایده آل محسوب می شوند، دارای سیستم کنترل و سنسور های حرکتی پیشرفته و مجهز هستند و به سریع ترین شکل، به صورت افقی باز و بسته می شوند. درب های کشویی که از جدید ترین درب های اتوماتیک هستند می توانند به سمت راست، چپ و یا به هر دو جهت حرکت کنند. درب های کشویی با استفاده از فناوری تشخیص موانع (سنسور های ایمنی مادون قرمز) افرادی را که قصد عبور و حرکت از درب را دارند شناسایی کرده و امکان عبور را برای آن ها فراهم می کنند. درب های اتوماتیک با کیفیت و متنوع، که از جنس آلومینیوم، فولاد و شیشه نیز ساخته می شوند، در مراکزی مانند بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، مراکز خرید، مغازه ها، هتل ها، ادارات دولتی به کار می روند. درب های اتوماتیک طراحی و تولید شده، استفاده آسانی دارند، از جهت ایمنی قابل اطمینان هستند و در هر زمینه ای (نصب در مراکز تجاری، مسکونی) استفاده موثری دارند.

مزایای استفاده از درب اتوماتیک:

یکی از مزایای مهم برای نصب درهای اتوماتیک استفاده و دسترسی آسان افراد به این درها می باشد. درب های اتوماتیک این امکان را فراهم می کنند تا افراد به راحتی و بدون نگرانی آسان ترین استفاده و ورود و خروج از ساختمان ها را داشته باشند. در محل کار زمانی که مشتریان به شما مراجعه می کنند، با مشاهده درب های اتوماتیک در ساختمان قطعا احساس خوشحالی خواهند کرد. باید دانست که استفاده از درب های اتوماتیک برای افرادی که دارای معلولیت هستند و قادر به حرکت نمی باشند، بسیار کاربردی و مناسب است.

از دیگر مزیت های استفاده از درب اتوماتیک می توان به صرفه جویی در فضای محیط اشاره کرد درب های اتوماتیک بهترین گزینه برای شرکت هایی با فضا های کوچک و کم هستند. استفاده از درب های اتوماتیک از جمله درب های کشویی این قابلیت را دارد که از حد اکثر فضای محیط استفاده کند.

درب های اتوماتیک به علاوه می توانند در تامین امنیت محیط بیش ترین کاربرد را داشته باشند. با نصب درب های اتوماتیک کارکنان امنیت ساختمان ها قادر خواهند بود این درب ها را از راه دور نیز بررسی و کنترل کنند و حتی در مواقع ضروری این درب ها را غیر فعال نیز کنند. باید گفت که اکثر درب های اتوماتیک سیستم قفل امنیتی دارند که موجب افزایش امنیت و راحتی ناظران می شوند.

درب های اتوماتیک در شرایط اضطراری:

درب های اتوماتیک می تواند در شرایط اضطراری برای رفت و آمد افراد کارایی فراوان و مفیدی از خود نشان دهند. درب های اتوماتیک به هنگام فعال شدن سیستم آتش سوزی داخل ساختمان، به عنوان درب خروج سیار عمل می کنند، می تواند امنیت افراد و ساختمان را نیز تضمین و روند تخلیه ساختمان را تسریع کنند.

درب های اتوماتیک این قابلیت را دارند که در شرایط اضطراری به آسانی باز و بسته شوند و باعث شوند تا مردم به راحتی بتوانند از ساختمان خارج شوند و آسیبی متحمل نشوند.

همچنین در شرایط اضطراری، درب های اتوماتیک نیز این ویژگی را دارند که در صورت نیاز به به صورت خودکار بسته شوند و از ورود مردم به یک ساختمان که ممکن است منطقه خطر آفرینی باشد، جلوگیری کنند.

درب شیشه ای اتوماتیک در دهه 60 شمسی وارد ایران شد. و از آن روز تا به حال مورد استقبال انبوه سازان در صنعت ساختمان قرار گرفت. امروز عموم از درب های اتوماتیک شیشه ای استفاده می کنند.

مزایای درب اتوماتیک شیشه ای:

درب های اتوماتیک شیشه ای سبب سهولت در رفت و آمد هستند و در عین کارایی نمای شیک و منحصر به فردی به ساختمان می دهند

درب های شیشه ای اتوماتیک عایق بسیار مناسبی برای سرما و گرما هستند و از مصرف بالای انرژی جلوگیری میکنند. یکی دیگر از مزایای درب های اتوماتیک شیشه ای ضریب ایمنی و همچنین کنترل تردد است.

درب های شیشه ایران از لحاظ کاربردی به 4 دسته تقسیم می کنند که عبارتند از:

- درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی

- درب اتوماتیک خطی

- درب شیشه ای اتوماتیک منحنی

- درب اتوماتیک اکثر مراکز خرید، ساختمان های دولتی و شخصی، سازمان ها، ادارات، بانک ها، آزمایشگاه ها، از درب اتوماتیک شیشه ای استفاده می کنند امکان نصب نماد و یا لوگوی مرکز بر روی شیشه درب های اتوماتیک شیشه ای است.

یکی از پوین های استفاده از درب اتوماتیک شیشه ای، درب های اتوماتیک شیشه ای را می توانیم به قفل باطری و پنل های مدیریتی تجهیز کنیم.

عوامل اثر گذاربر طول عمر اپراتور های درب شیشه ای است عوامل تاثیر گذار بر طول عمر اپراتور های درب شیشه ای اتوماتیک.

نوع موتور الکتریکی

کیفیت ساخت چرخ هنگرها

جنس ساخت چرخ هنگرها

جنس تسمه انتقال قدرت

مقاومت مدار فرمان در برابر نوسات الکتریکی، در هنگام خرید درب اتوماتیک شیشه ای دقت کنید که محصولات کمپانی را خریداری کنید که دارای بالا ترین استاندارد و به ترین کیفیت طراحی و تولید را داشته باشد.

شیشه ای کشویی.

درب شیشه ای اتوماتیک فروشگاه:

همانطور که قبلا گفتیم برای اماکن های پرتردد استفاده از درب شیشه ای اتوماتیک بهترین گزینه است فروشگاه ها نیز یکی از اماکن پرتردد هستند ضمن اینکه امنیت و کنترل تردد در این اماکن نیز بسیار مهم است.

اکثر فروشگاه ها از درب شیشه ای اتوماتیک که از 6 لت تشکل شده است استفاده می کنند.

همانطور که می دانید عبور و مرور در یک فروشگاه بسیار زیاد است و ممکن است روزانه به یک مرکز خرید، بانک، فروشگاه افراد زیادی رفت و آمد داشته باشند استفاده ار درب های ورودی دستی، امری منسوخ شده است.

امروزه از درب های شیشه ای اتوماتیک در ورودی مراکز تجاری، بانک ها و سایر اماکن این چینی استفاده میشود. درب های شیشه ای اتوماتیک عبور و مرور را ساده تر می کنند.

استفاده از این نوع از درب ها مزایای بسیار زیاد دیگری نیز دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم درب های اتوماتیک شیشه ای به دلیل شفافیت بالا، اغلب در روز باعث روشنای بیشتر فضای داخلی می شوند. از این رو می توان گفت که این درب ها در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.

درب های شیشه ای اتوماتیک همچنین به منظور ورود افراد باز شده و پس از عبور فرد از منطقه تحت پوشش حسگر بسته میشود این امر به حفظ سرما و گرمای فضای داخلی کمک زیادی میکند.

زیبایی و درخشندگی درب های اتوماتیک شیشه ای، بر جلوه و زیبایی نمای سازه تاثیر زیادی می گذارد اغلب درب های شیشه ای به گونه ای طراحی میشنود که افراد از فضای داخلی قادر به مشاهده نمای بیرونی بنا باشند.

به طور کامل به عنوان یک قوس یا دایره کامل پیشرفته است

یک درب کشویی منحنی ترکیبی از نگاه سخاوتمندانه یک سیستم درب استوانه ای با مزایای کشویی درب با دسترسی آسان آن است. درب کشویی منحصر به فرد CompactMaster CMR - F، به شکل یک قوس مستطیلی، یک نیمه گرد یا یک دایره کامل تا قطر 4000 میلی متر، به طور کامل به معماری یک ساختمان کاملا متصل است از طریق استفاده از پروفایل های پیچیده (سیستم پروفایل G30)، شفافیت گسترده ای با قابلیت های جامع ترکیب شده است.

برای فرار و راه های نجات، نسخه CMR - F دارای عرض بزرگ باز تا 2500 میلی متر است درایو ها به DIN 18650 / EN 16005 تایید شده اند که توسط TÜV تست شده و مطابق با دستورالعمل ها و استاندارد های فعلی است. سیستم درایو CMR - F آزمایش و مناسب برای استفاده در مسیر های فرار و نجات (AutSchR) است در نسخه های CMR RC3 و CMR - F RC3، درب های کشویی منحنی مطابق با استاندارد EN 1627 تست شده اند تا اطمینان حاصل شود که آن ها مهار سقوط را داشته باشند.

متقاعد کردن جزییات

نوع CMR - F: راننده با موتور 2 بار برای استفاده در مسیر های فرار و نجات نوع CMR RC3 / CMR - F RC3: درب کشویی منحنی مطابق با استاندارد EN 1627، با پانل های کشویی که می تواند به صورت دستی با استفاده از نیمه پروفایل قفل شود سیلندر در داخل و همچنین استفاده از لعاب P5A و یا پر کردن مناسب به لطف غلتک های بزرگ به لطف دقت در حال اجرا جزییات متقاعد کننده:

سرعت باز شدن سریع تا حداکثر. 0. 9 میلیمتر بر ثانیه عملیات ساده و ساده عنصر قفل مجتمع در پانل کشویی سیستم کنترل خودآموز با بسیاری از گزینه های اتصال و تنظیم راهنمای کف پایه می باشد.