همانطور که می دانیم اپراتور درب شیشه ای از اجزای زیر تشکیل شده است :
1-  ریل
2- موتور
3- کنترل باکس
4- چشم رادار
5- چشم خطی
6- کلید تعیین وضعیت دستگاه یا ریموت رسیور
7- تسمه
8- هنگرها
9- هرزگرد
1- ریل : قطعه آلومینیومی که کلیه قطعات مذکور بر روی آن نصب می گردد و دارای یک مقطع نیم دایره است که چرخ های هنگر بر روی آن حرکت می کند.

2- موتور : موتورهای موجود در اپراتورهای درب شیشه ای اتوماتیک معمولاً دو نوع هستند :
1- موتورهای دارای ان کدر ( N coder  )
2- موتورهای پله ای یا مغناطیسی
1- موتورهای ان کدر دار به این صورت کار می کنند ، ولتاژ ورودی ( تغذیه ) این موتورها معمولاً 24 ولت DC
است . دارای یک ان کدر مادون بنفش است.
ان کدر قطعه ای است الکترونیکی که از یک گیرنده و فرستنده مادون بنفش و یک پولک سوراخدار تشکیل شده است.
روش کارکرد این دستگاه به این صورت است که پولک به انتهای شافت موتور نصب می شود و گیرنده و فرستنده روی دو طرف پولک ، با چرخش موتور ، پولک شروع به چرخش می کند و با چرخش پولک سوراخهای پولک که هر کدام از جلوی گیرنده و فرستنده رد می شود .
ان کدر تعداد سوراخهایی را که از جلوی گیرنده و فرستنده رد می شود را می شمارد و به کنترل باکس منتقل می کند.
3- کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای :
این دستگاه مغز متفکر اپراتور درب شیشه ای اتوماتیک است.
4- چشم رادار درب اتوماتیک شیشه ای :
این مدل چشم به حرکت حساس است و به محض مشاهده هرگونه حرکت یک رله را کلید می زند.
5- چشم خطی درب اتوماتیک شیشه ای :
چشم خطی وظیفه دارد در صورتی که مانعی در میان درب قرار گیرد ، کنترل باکس توسط یک رله فرمان می دهد که درب بسته نشود.
6- کلید سلکتور :
این کلید اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای را در 5 وضعیت مدیریت می کند :
1- دائم باز
2- قفل
3- اتوماتیک
4- فقط خروج
5- فقط ورود
7- تسمه درب اتوماتیک شیشه ای :
این تسمه وظیفه انتقال نیرو از موتور به هنگرها را به عهده دارد.
8- هنگر درب اتوماتیک شیشه ای :
هنگرها دارای چرخ هایی است که بر روی مقطع نیم دایره ریل حرکت می کنند و لت های متحرک را باز و بسته می کنند.
9- هرزگرد : در خط انتقال نیروی تسمه حکم کامل کننده لوپ را دارد.